Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár

KFL

Név

E-archivum

Indulás

2011

Tartalom

  • Matricula-Historia-online: a történeti Kalocsai Főegyházmegye (a mai Bács-Kiskun és a néhai Bács-Bodrog megyék területe) plébániáinak anyakönyvi és egyéb kötetes formájú plébániai levéltári forrásai, a települések rendjében (keresztelési, házassági, halálozási anyakönyvek, mutatók, bérmálási, katonai, áttérési anyakönyvek, egyházlátogatási, iskolaszéki, képviselőtestületi jegyzőkönyvek egyházmegyei körlevelek átírásai, lélekösszeírás, családkönyv, iskolakötelesek, választói névjegyzék, egyesületek jegyzőkönyvei és törzskönyvei, stb.
  • KFL-online: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár nem anyakönyvi jellegű vagy plébániai eredetű gyakrabban kutatott részeinek (konzisztóriumi jegyzőkönyvek, iktatókönyvek, I. világháborús holttányilvánítási akták, főszékeskáptalan jegyzőkönyvei, hiteleshelyi iratok, gazdasági szék (tisztiszék) jegyzőkönyvei, jószágigazgatóság iktatókönyvei, stb.), a levéltár hierarchikus rendszerében.
  • Kalocsa és szállásai (Homokmégy, Szakmár) anyakönyvi adatbázisa (KAA): mintegy 170 ezer anyakönyvi bejegyzés kereshető, adatbázisba rendezett változata, amelyhez kapcsolódik az eredeti források fényképe, 1700-tól kezdődően.
  • kutatási időhatárok: kereszteltek 1920-ig, egybekeltek 1950-ig, meghaltak 1980-ig

Település/iratjegyzék

https://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/feldolgozottsag-attekinto-tablazat

Használat

  • regisztrációval, előfizetéssel
  • előfizetési díj: 15 napra 2500 Ft, 90 napra 5000 Ft, 1 évre 15000 Ft
  • fizetés banki átutalással vagy postautalványon
  • tudományos kutatói hozzáférés (a levéltárral előzetesen egyeztetett feltételekkel)

Regisztráció / belépés

https://archivum.asztrik.hu/?q=user/register

Betekintés

https://archivum.asztrik.hu/demo/

Technika

Drupal belépő oldalak, javascipt alapú fájlböngésző, Spviewer (Adobe Flash platformon működő képnéző). A KAA az Arcanum Adatbázis Kft. által fejlesztett felületen.

Tájékoztató oldal

https://archivum.asztrik.hu/?q=oldal/e-kutatas-matricula-historia