1. A szolgáltató intézmények az E-Kutatás szolgáltatás keretében levéltári anyagot tesznek online kutathatóvá. Az aktuálisan a rendszeren kutatható anyagokról a matricula.hu honlap tájékoztat.
 2. Az E-Kutatás fenntartásáért és szolgáltatásáért felelős a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete. Székhelye: H–4026 Debrecen, Kálvin tér 16., e-mail címe: melte.titkarsag@gmail.com, adószáma: 18556173-1-09
 3. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az E-Kutatás használata céljából kiadott felhasználónév, jelszó és az így biztosított internetes hozzáférés a tartalomszolgáltatáshoz a regisztrációs adatlapon szereplő névre és határozott időre szól.
 4. Minden felhasználó ún. „egy-felhasználós” jogosultságot kap, amely nem megosztható. A kutatás joga-lehetősége nem ruházható át, a belépéshez szükséges adatok (felhasználói azonosítók) közzététele vagy átadása további személyek számára szigorúan tilos.
 5. A kutató köteles a felhasználónevét és jelszavát a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni, és gondoskodni arról, hogy az ne legyen mások számára hozzáférhető.
 6. A levéltár jogosult figyelemmel követni az internetes szolgáltató rendszer diagnosztikáját (felhasználói belépések, adatforgalom, IP-címek stb.), s amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja, a felhasználó hozzáférését szüneteltetheti, visszaélés esetén vissza is vonhatja, amiről elektronikus levélben tájékoztatja a felhasználót.
 7. Az E-Kutatás szolgáltatás részeként megjelenő tartalom, digitális képanyag és adatbázisok az egyes tartalomszolgáltatók tulajdonát képezik, és csak a matricula.hu és a matriken.at domainek rendszerén keresztül használható.
 8. A tulajdonosok engedélye nélkül tilos a vízjellel jelölt digitális képeket másolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni és bármilyen formában terjeszteni.
 9. Minden szerzői és ehhez fűződő vagyoni jog a tartalomszolgáltatók tulajdonát képezik azzal, hogy az 1999. évi LXXVI. törvény (a szerzői jogról) 17. §-a szerinti vagyoni jogok kizárólag a szerzői jog jogosultjának külön írásbeli hozzájárulása alapján ruházható át vagy engedhető át annak gyakorlása.
 10. Publikációimban a felhasznált forrásokat a szolgáltató levéltárak segédletei (fondjegyzéke) alapján, megfelelő hivatkozással adom meg.
 11. Amennyiben személyiségi jogokat sértő adatokat hoznék nyilvánosságra, az ezzel kapcsolatos büntető- és polgári jogi (anyagi) felelősséget magam vállalom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a regisztrációs adatlapon közölt adataim a valóságnak megfelelnek.
 12. Tudomásul veszem, hogy a regisztráció a megfelelő szolgáltatási díj befizetésével és az E-Kutatás Általános Szerződési Feltételeinek elfogadásával válik érvényessé.
 13. A visszaigazolt regisztráció elektronikus formában, aláírás nélkül is érvényes.
 14. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a matricula.hu-hoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

GDPR megfelelőség

A tartalomszolgáltatók biztosítják, hogy a regisztráció során rögzített, a felhasználók azonosításához szükséges személyes adatokat csak saját nyilvántartó rendszerén belül célhoz kötötten kezeli. A regisztráció során begyűjtött adatokat tovább nem adja, nyilvántartását védetten őrzi és zártan kezeli, továbbá a hatályos adatkezelési szabályoknak (GDPR) megfelelő ideig és feltételek között tárolja.

GARANCIA ÉS ELÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK

A szolgáltató intézmények garanciát vállalnak arra, hogy az előfizetéssel az előfizetés során kiválasztott időtartam alatt az előfizető – kivéve az e-mail-ben előre jelzett szerver-karbantartási idő alatt – az E-Kutatás teljes képanyagát böngészheti és tölthet le képeket. Az előfizetést követően nincs lehetőség elállásra.
Egyetértésével kinyilvánítja, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és a Garancia és Elállási Lehetőségeket elolvasta, elfogadta és azok betartására kötelezi magát.

SIMPLEPAY - Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (székhelye: H–4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) adatkezelő által a matricula.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, számlázási adatok, megrendelt szolgáltatás neve és bruttó ára.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff