Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy a MELTE 1944-45-ös halotti anyakönyvi kutatási szolgáltatásának használata céljából kiadott felhasználónév és jelszó a regisztrációs lapot kitöltő természetes személyhez kötődő, másra át nem ruházható adat. A kutatás joga-lehetősége nem ruházható át, a belépéshez szükséges adatok (felhasználói azonosítók) közzététele vagy átadása további személyek számára szigorúan tilos. A kutató köteles a felhasználónevét és jelszavát a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni, és gondoskodni arról, hogy az ne legyen mások számára hozzáférhető. A szolgáltatás részeként megjelenő digitális képanyag a szolgáltató levéltárak tulajdonát képezi, és csak az internetes kutatói szolgáltatás keretein belül használható. A tulajdonos engedélye nélkül tilos a digitális képeket másolni és terjeszteni-publikálni. A regisztráció az internetes kutatás használati feltételeinek elfogadásával válik érvényessé, miután a MELTE megbízottja a beküldött regisztrációs lapot befogadja és a kutatói státuszt-hozzáférést kiadja. A visszaigazolt regisztráció elektronikus formában, aláírás nélkül is érvényes. Az adatlapon jelzett, rendszerben beállított felhasználónév és jelszó a kutató által nem módosítható, megváltoztatásához (új felhasználónév vagy jelszó beállításához) a MELTE megbízottjának közreműködése szükséges. A MELTE jogosult az e-kutatói szolgáltatás tartalmát módosítani-moderálni, és amennyiben egy regisztrált felhasználó jogsértő vagy kárt okozó magatartást tanúsít, a kutatók közül kizárni, kutatói hozzáférését-jogosultságait visszavonni. A kutató köteles a szolgáltatás használatával készült publikációkban a közölt tartalmak forrására megfelelő módon, a forrás megjelölésével (a szolgáltató levéltár nevével, a forrás jelzetével) hivatkozni. Amennyiben a kutató személyiségi jogokat sértő adatokat hoz nyilvánosságra, az ezzel kapcsolatos büntető- és polgári jogi (anyagi) felelősséget köteles maga vállalni.

SIMPLEPAY - Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (székhelye: H–4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) adatkezelő által a matricula.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, számlázási adatok, megrendelt szolgáltatás neve és bruttó ára.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff