Tartalom
  • A püspöki és a káptalani- levéltár egyes iratanyagai (vegyes protokollumok, bérmálásdi protokollumok, körlevelek, egyházlátogatási jegyzőkönyvek, anyakönyvi másodpéldányok, konzisztóriumi, szentszéki, jegyzőkönyvek, káptalani ülésjegyzőkönyvek).
  • Plébániák iratai (plébániai anyakönyvek és más kötetek): a Váci egyházmegye jelenlegi plébániájának minden korlátozás alá nem eső irata.
  • kereszteltek anyakönyvei a keletkezésüktől 1920-ig, házassági anyakönyvek 1940-ig, halotti anyakönyvek 1960-ig, egyéb iratok keletkezésük után 50 évvel kutathatók
Használat
  • regisztrációval, előfizetéssel
  • előfizetési díj: 15 napra 2540 Ft, negyedévre 5000 Ft, 1 évre 15000 Ft
  • fizetés banki átutalással
Indulás
2014
Technika
Belépő oldalak és digitalizált fondok, sorozatok jegyzéke a Dunaweb Kft. által fejlesztett honlapon, javascipt alapú fájlböngésző.