Tartalom
  • a Pécsi Egyházmegye (Baranya megye, Tolna megye, Somogy megye kis része) plébániáinak eredeti anyakönyvei (keresztelési, házassági, halálozási, bérmálási, indexek) és anyakönyvi másodpéldányai, historia domusok, 1895. évi sematizmus, Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis (1874–1880)
  • a Püspöki Levéltár és a Káptalani Levéltár (PEL, I–II) anyagaiból egyházlátogatási jegyzőkönyvek, egyházkormányzati iktatókönyvek, tanfelügyelőségi segédletek és tanítói díjlevelek, káptalani magánlevéltár segédletei és a káptalani gyűlések jegyzőkönyvei, káptalani jogtanácsos segédletei, lélek- és plébániaösszeírások
  • kutatási időhatárok: anyakönyveknél általában 20. század első fele (1925–1945 között), egyéb levéltári anyagok esetén általánosan 70 év
Használat
  • regisztrációhoz között, előfizetéssel
  • előfizetési díj: 15 napra 2500 Ft, 90 napra 5000 Ft, 1 évre 15000 Ft
  • fizetés bankkártyával (CIB Bank)
Indulás
2018
Technika
Laravel alapú oldal, Bootstrap, jQuery,