Tartalom
  • Matricula-Historia-online: a történeti Kalocsai Főegyházmegye (a mai Bács-Kiskun és a néhai Bács-Bodrog megyék területe) plébániáinak anyakönyvi és egyéb kötetes formájú plébániai levéltári forrásai, a települések rendjében (keresztelési, házassági, halálozási anyakönyvek, mutatók, bérmálási, katonai, áttérési anyakönyvek, egyházlátogatási, iskolaszéki, képviselőtestületi jegyzőkönyvek egyházmegyei körlevelek átírásai, lélekösszeírás, családkönyv, iskolakötelesek, választói névjegyzék, egyesületek jegyzőkönyvei és törzskönyvei, stb.
  • KFL-online: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár nem anyakönyvi jellegű vagy plébániai eredetű gyakrabban kutatott részeinek (konzisztóriumi jegyzőkönyvek, iktatókönyvek, I. világháborús holttányilvánítási akták, főszékeskáptalan jegyzőkönyvei, hiteleshelyi iratok, gazdasági szék (tisztiszék) jegyzőkönyvei, jószágigazgatóság iktatókönyvei, stb.), a levéltár hierarchikus rendszerében.
  • Kalocsa és szállásai (Homokmégy, Szakmár) anyakönyvi adatbázisa (KAA): mintegy 170 ezer anyakönyvi bejegyzés kereshető, adatbázisba rendezett változata, amelyhez kapcsolódik az eredeti források fényképe, 1700-tól kezdődően.
  • kutatási időhatárok: kereszteltek 1920-ig, egybekeltek 1950-ig, meghaltak 1980-ig
Használat
  • regisztrációval, előfizetéssel
  • előfizetési díj: 15 napra 3500 Ft, 90 napra 7000 Ft, 1 évre 18000 Ft
  • fizetés banki átutalással vagy postautalványon
  • tudományos kutatói hozzáférés (a levéltárral előzetesen egyeztetett feltételekkel)
Indulás
2011
Technika
Drupal belépő oldalak, JS/JQ és Bootstrap alapú fájlböngésző és képnéző