Tartalom

Egyházi levéltárak szabadon kutatható digitalizált iratai

  • Az 1944–1945. évek egyházi halotti anyakönyvei. A II. világháború befejeződésének 70. évfordulóján, 2015-ben több római katolikus egyházi levéltár együtt tette közzé a gyűjtőkörükbe tartozó plébániák és gyülekezetek 1944. és 1945. évekből származó halotti anyakönyveinek digitalizált másolatát, hogy a harcok tragikus mérlegét száraz adatokkal mutassa be, és ezáltal segítse a polgári lakosság világháborús veszteségeinek megismerését. A szolgáltatásban az alábbi egyházak és területek adatai érhetők el: Római katolikus egyház: Győri Egyházmegye, Pannonhalmi Területi Apátság, Pécsi Egyházmegye, Székesfehérvári Egyházmegye, Váci Egyházmegye, Veszprémi Főegyházmegye. – Evangélikus Egyház: Déli Kerület, Északi Kerület, Nyugati Kerület. – Lásd még: Ismertető | Településjegyzék
  • Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, Protocollumok
  • Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ, Levéltári segédletek
  • Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, Sectio II. 1956-os iratok
  • Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Térképek
  • Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Iktatókönyvek, névtárak
  • Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Ingyenes e-kutatás
Használat

Az iratok díjmentesen, de regisztrációhoz kötötten érhetők el.

Indulás
2015