Regisztrációs adatlap

a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) 1944-45-ös halotti anyakönyvi kutatási szolgáltatásához

A kutatói regisztráció díjtalan, személyre szóló és határozott idejű: az adott naptári évre biztosít hozzáférést, újabb naptári évben megújítása-megerősítése szükséges. A kitöltött adatlap beérkezését a MELTE megbízottja egy pdf formátumú dokumentummal, e-mailben igazolja vissza, a regisztráció ezután válik érvényessé.

A MELTE biztosítja, hogy a regisztráció során rögzített, a kutatók azonosításához szükséges személyes adatokat csak saját levéltári kutatói nyilvántartó rendszerén belül kezeli. A regisztráció során begyűjtött adatokat a tartalmat szolgáltató intézmények körén kívül, tovább nem adja, nyilvántartását védetten őrzi.

 
1 Start :-) 2 Előnézet 3 Cél :-)
Legyen legalább 8 karakter, mely számjegyeket, valamint kis- és nagybetűket is tartalmaz. A visszaigazolt, rendszerben beállított felhasználónév- és jelszó a kutató által nem módosítható, megváltoztatásához a szolgáltató közreműködése szükséges
Ld. kutatási segédlet őrző intézmények rovat, kérjük valamennyi érintett intézményt megnevezni.
Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy a MELTE 1944-45-ös halotti anyakönyvi kutatási szolgáltatásának használata céljából kiadott felhasználónév és jelszó a regisztrációs lapot kitöltő természetes személyhez kötődő, másra át nem ruházható adat. A kutatás joga-lehetősége nem ruházható át, a belépéshez szükséges adatok (felhasználói azonosítók) közzététele vagy átadása további személyek számára szigorúan tilos. A kutató köteles a felhasználónevét és jelszavát a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni, és gondoskodni arról, hogy az ne legyen mások számára hozzáférhető. A szolgáltatás részeként megjelenő digitális képanyag a szolgáltató levéltárak tulajdonát képezi, és csak az internetes kutatói szolgáltatás keretein belül használható. A tulajdonos engedélye nélkül tilos a digitális képeket másolni és terjeszteni-publikálni. A regisztráció az internetes kutatás használati feltételeinek elfogadásával válik érvényessé, miután a MELTE megbízottja a beküldött regisztrációs lapot befogadja és a kutatói státuszt-hozzáférést kiadja. A visszaigazolt regisztráció elektronikus formában, aláírás nélkül is érvényes. Az adatlapon jelzett, rendszerben beállított felhasználónév és jelszó a kutató által nem módosítható, megváltoztatásához (új felhasználónév vagy jelszó beállításához) a MELTE megbízottjának közreműködése szükséges. A MELTE jogosult az e-kutatói szolgáltatás tartalmát módosítani-moderálni, és amennyiben egy regisztrált felhasználó jogsértő vagy kárt okozó magatartást tanúsít, a kutatók közül kizárni, kutatói hozzáférését-jogosultságait visszavonni. A kutató köteles a szolgáltatás használatával készült publikációkban a közölt tartalmak forrására megfelelő módon, a forrás megjelölésével (a szolgáltató levéltár nevével, a forrás jelzetével) hivatkozni. Amennyiben a kutató személyiségi jogokat sértő adatokat hoz nyilvánosságra, az ezzel kapcsolatos büntető- és polgári jogi (anyagi) felelősséget köteles maga vállalni.
A feltételeket megismertem és elfogadom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a regisztrációs adatlapon közölt adataim a valóságnak megfelelnek.